ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/1965

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1000 0
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
2011B 1000 0
2011A 1000 0
2010B 1000 0
2010A 1000 0
2009B 1000 0
2009A 1000 0
2008B 1000 0
2008A 1000 0
2007B 1000 0
2007A 1000 0
2006B 1000 0
2006A 1000 0
2005B 1000 0
2005A 1000 0
2004B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι