ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 12/1983

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2016B 1350 0
2016A 1350 0
2015B 1350 0
2015A 1350 0
2014B 1350 0
2014A 1350 0
2013B 1350 0
2013A 1350 0
2012B 1350 0
2012A 1350 0
2011B 1350 0
2011A 1350 0
2010B 1350 0
2010A 1350 0
2009B 1350 0
2009A 1350 0
2008B 1350 0
2008A 1350 0
2007B 1350 0
2007A 1350 0
2006B 1350 0
2006A 1350 0
2005B 1350 0
2005A 1350 0
2004B 1350 0
Παλαιότερα 1350 -