ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/2000

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 3
2012B 1000 3
2012A 1005 3
2011B 1005 0
2011A 1005 0
2010B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι