ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η/Γ: 07/2005

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A 1039 0
2016B 1039 0
2016A 1039 0
2015B 1039 0
2015A 1039 0
2014B 1009 0
2014A 1009 7
2013B 1000 0
2013A 1000 3
2012B 1000 0
2012A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -