ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/2004

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 880 0
2017A 880 0
2016B 880 0
2016A 880 7
2015B 830 2
2015A 700 4
2014B - 5
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -