ΑΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2000

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 975 0
2017A 975 0
2016B 975 0
2016A 975 0
2015B 975 4
2015A 978 0
2014B 972 4
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι