ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2006 , Fide: 25823086

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A 1513 21
2016B 1515 35
2016A 1348 18
2015B 1232 29
2015A 1149 10
2014B 1073 49
2014A 1005 0
2013B 1005 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -