ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 12/1997 , Fide: 25814400

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -