ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/1998

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1127 0
2017A 1127 0
2016B 1127 0
2016A 1127 0
2015B 1127 0
2015A 1127 0
2014B 1127 0
2014A 1127 0
2013B 1125 13
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -