ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 01/2007 , Fide: 25818155

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1173 40
2017A 1184 18
2016B 1170 42
2016A 1005 24
2015B 1071 31
2015A 1108 9
2014B 1179 19
2014A 1010 0
2013B 1010 4
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι