ΘΩΜΑΡΑΪ ΑΝΕΣΤΗ - ΧΡΗΣΤΟ

Η/Γ: 04/2006 , Fide: 25843745

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1005 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -