ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 12/2005

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1010 0
2017A 1010 0
2016B 1010 0
2016A 1010 0
2015B 1010 0
2015A 1010 0
2014B 1010 0
2014A 1010 0
2013B 1010 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -