ΠΑΡΙΣΗΣ - ΔΗΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 08/2005 , Fide: 25875086

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1000 0
2017A - 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -