ΦΑΝΔΡΙΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Η/Γ: 05/2002 , Fide: 25820931

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1050 13
2017A 1185 9
2016B 1155 14
2016A 1061 14
2015B 1053 16
2015A 1002 6
2014B 1002 11
2014A 1000 3
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -