ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/1993

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1000 0
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 4
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -