ΚΑΠΑΝΤΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

Η/Γ: 03/2004 , Fide: 25818473

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 800 0
2017A 400 0
2016B 400 0
2016A 400 0
2015B 400 0
2015A 400 0
2014B - 3
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -