ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2007 , Fide: 25829351

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1133 30
2017A 1177 18
2016B 1129 20
2016A 1097 25
2015B 1007 25
2015A 1075 8
2014B 1143 7
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -