ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 06/2005 , Fide: 25829343

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1102 21
2017A 1223 25
2016B 1162 21
2016A 1094 22
2015B 1047 20
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -