ΚΟΝΤΟΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 07/1959

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1003 0
2017A 1003 0
2016B 1003 0
2016A 1003 0
2015B 1003 0
2015A 1003 5
2014B 1025 7
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -