ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2008 , Fide: 25855131

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -