ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2008 , Fide: 25860550

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -