ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/1971 , Fide: 25860526

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -