ΚΡΙΜΗΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2001 , Fide: 25860607

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -