ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 04/1980 , Fide: 25860500

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -