ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 05/1948 , Fide: 25881043

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -