ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Η/Γ: 04/2009 , Fide: 25880578

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -