ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/1998 , Fide: 25844547

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -