ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 08/2006 , Fide: 25840045

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A 1292 20
2016B 1080 15
2016A 1075 22
2015B 887 15
2015A 885 7
2014B - 0
Παλαιότερα -