ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 03/2009 , Fide: 25840053

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1191 34
2017A 1120 15
2016B 982 10
2016A 965 5
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -