ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 10/2008 , Fide: 25845330

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι