ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΥ ΙΟΛΗ

Η/Γ: 06/2009 , Fide: 25878123

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -