ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 11/2009 , Fide: 25878115

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -