ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2006 , Fide: 25851128

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1285 25
2017A 1115 19
2016B 988 15
2016A 1096 2
2015B 1052 7
2015A - 0
Παλαιότερα -