ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 01/2002 , Fide: 25852914

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1050 3
2017A 1039 7
2016B 1071 5
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -