ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/1999 , Fide: 25854941

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -