ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006 , Fide: 25856286

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 4
2016A - 4
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι