ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η/Γ: 02/1984 , Fide: 25864165

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 0
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -