ΛΑΓΓΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 05/1983 , Fide: 25860291

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -