ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007 , Fide: 25858521

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B 1032 6
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -