ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Η/Γ: 05/2008 , Fide: 25863886

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -