ΣΟΡΩΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 06/2004 , Fide: 25860364

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -