ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010 , Fide: 25872281

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -