ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

Η/Γ: 03/2009 , Fide: 25864998

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -