ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2002 , Fide: 25880560

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -