ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 06/2008 , Fide: 25878158

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -