ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 04/2008 , Fide: 25858378

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι