ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/2010 , Fide: 25894200

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -