ΠΚΝ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ *
1 02930 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01/1944 Α ΑΚ 1755 0
2 03755 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11/10/1960 Α ΒΚ 1630 0
3 02961 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/01/1927 Α ΒΚ 1575 0
4 02928 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 15/04/1949 Α ΒΚ 1575 0
5 00587 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01/1965 Α ΒΚ 1570 0
6 00571 ΜΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01/01/1956 Α ΒΚ 1560 0
7 02929 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/07/1959 Α ΓΚ 1540 0
8 00581 4237544 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01/1961 Α ΓΚ 1005 0
9 00570 ΚΑΦΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/01/1963 Α ΑΚ 1000 0
10 00589 ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 01/01/1963 Α ΒΚ 1000 0
11 00588 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01/1963 Α ΒΚ 1000 0
12 00574 ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 01/01/1962 Α ΓΚ 1000 0
13 00578 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01/1959 Α ΓΚ 1000 0
14 00579 ΜΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 01/01/1968 Α ΓΚ 1000 0
15 00582 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01/1962 Α ΓΚ 1000 0
16 00577 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 01/01/1963 Α ΓΚ 1000 0
17 00575 ΧΑΤΖΗΡΑΠΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 01/01/1962 Α ΓΚ 1000 0
18 00576 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01/01/1955 Α ΓΚ 1000 0
19 00583 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/01/1967 Α ΓΚ 1000 0
20 00573 ΚΙΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΓΚ 1000 0
21 01287 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/02/1960 Α ΓΚ 1000 0
22 00580 ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01/01/1963 Α ΓΚ 1000 0
23 00584 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΝΟΚΟΛΑΟΣ 01/01/1964 Α ΓΚ 1000 0
24 00585 ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01/01/1963 Α ΓΚ 1000 0
25 00586 ΖΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01/1963 Α ΓΚ 1000 0