ΠΚΝ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Ανενεργό Σωματείο

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 02930 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1944 Α ΑΚ 1755 0
2 03755 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10/1960 Α ΒΚ 1630 0
3 02928 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 04/1949 Α ΒΚ 1575 0
4 02961 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/1927 Α ΒΚ 1575 0
5 00587 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1965 Α ΒΚ 1570 0
6 00571 ΜΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01/1956 Α ΒΚ 1560 0
7 02929 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 07/1959 Α ΓΚ 1540 0
8 00581 4237544 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1961 Α ΓΚ 1005 0
9 00570 ΚΑΦΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1963 Α ΑΚ 1000 0
10 00588 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1963 Α ΒΚ 1000 0
11 00589 ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 01/1963 Α ΒΚ 1000 0
12 00575 ΧΑΤΖΗΡΑΠΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 01/1962 Α ΓΚ 1000 0
13 00577 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 01/1963 Α ΓΚ 1000 0
14 00573 ΚΙΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΓΚ 1000 0
15 00579 ΜΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 01/1968 Α ΓΚ 1000 0
16 00578 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1959 Α ΓΚ 1000 0
17 00574 ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 01/1962 Α ΓΚ 1000 0
18 00586 ΖΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1963 Α ΓΚ 1000 0
19 00584 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΝΟΚΟΛΑΟΣ 01/1964 Α ΓΚ 1000 0
20 00585 ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01/1963 Α ΓΚ 1000 0
21 01287 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02/1960 Α ΓΚ 1000 0
22 00580 ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01/1963 Α ΓΚ 1000 0
23 00582 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1962 Α ΓΚ 1000 0
24 00583 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1967 Α ΓΚ 1000 0
25 00576 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01/1955 Α ΓΚ 1000 0