ΣΟ ΛΟΚΡΙΔΑΣ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ *
1 10868 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 07/10/1956 Α ΔΚ 1725 0
2 10865 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/03/1950 Α ΔΚ 1460 0
3 10864 ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15/06/1949 Α ΔΚ 1455 0
4 10862 ΣΚΡΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/03/1972 Θ ΔΚ 1235 0
5 10869 ΣΚΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/03/1957 Α ΔΚ 1000 0
6 10867 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28/03/1950 Α ΔΚ 1000 0
7 15380 ΤΣΙΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/07/1976 Α 1000 0