ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 09582 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1960 Α ΑΚ 1005 0
2 09581 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 07/1972 Α ΑΚ 1005 0
3 09576 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01/1932 Α ΑΚ 1000 0
4 09574 ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1958 Α ΑΚ 1000 0
5 09586 ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 01/1959 Α ΑΚ 1000 0
6 09584 ΣΙΩΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1962 Α ΑΚ 1000 0
7 09572 ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1955 Α ΑΚ 1000 0
8 09577 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1963 Α ΑΚ 1000 0
9 09583 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04/1962 Α ΑΚ 1000 0
10 09587 ΜΠΙΣΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1950 Α ΑΚ 1000 0
11 09571 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/1931 Α ΑΚ 1000 0
12 09588 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02/1965 Α ΑΚ 1000 0
13 09579 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1950 Α ΑΚ 1000 0
14 09585 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ 01/1959 Α ΑΚ 1000 0
15 09575 ΚΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 09/1968 Α ΑΚ 1000 0
16 09578 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1960 Α ΑΚ 1000 0
17 09573 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05/1966 Α ΑΚ 1000 0
18 10418 ΧΗΤΟΥ ΛΟΪΖΑ 04/1970 Θ ΔΚ 1000 0
19 10554 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06/1952 Α ΔΚ 1000 0
20 10417 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 07/1969 Θ ΔΚ 1000 0
21 10419 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01/1960 Α ΔΚ 1000 0
22 10553 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1974 Α ΔΚ 1000 0